Tất cả các sản phẩm Bar Keepers Friend chính hãng đến tay người tiêu dùng đều kèm tờ rơi. Nội dung tờ rơi bao gồm hướng dẫn sử dụng căn bản, thông tin căn bản của các sản phẩm và nội dung được cập nhật theo thời gian