Tất cả các sản phẩm Bar Keepers Friend chính hãng đến tay người tiêu dùng đều trong túi đựng có logo, slogan hãng.